Hur värderar vi din bil!!

1. Förutsättningar

Våra bedömningar baseras på bilen är:
a) I fIunktionsdugligt skick
b) Godkändt besiktning
Försäljningspriset/värdet på bilen baseras också på handeln mellan privatpersoner och, att ingen garanti lämnas på affären mellan säljare och köpare.

2 värderingsteamet skall få fram relevanta uppgifter
Värderingsteamet samlar alla uppgifter som gäller den aktuella bilen från olika register och kontrollerar bilens historia. Detta förutsätter att bilen är med standardutrustning, och inte har specialdelar monterade från fabriken eller annan leverantör. Detta kan vårt värderingsteam endast ta hänsyn till om det står skrivet i beställningen, och det kommer således med i certifikatet, och höjer priset på bilen.

3 Priskontroll
För att värderingsteamet kan sätta det rätta värdet på bilen, den dagen beställningen görs, gemföras den med:
a) Egen databas.
b) Utvecklingen av prisindexet för bilar som liknar kundenes.
c) Priserna på annonser på bilar som liknar kundens, både på internätet och tidningar och bilmagasiner. Vi tar dessutom hänsyn till, bilförhandlarnas priser, även om detta inte är relevant när det kommer till priset på den privata marknaden. Vid en värdering pristestas bilen mot 10 andra liknande bilar, och sedan ges ett medelvärde, efter justering ovanstående punkter.
d) Marknadspriset på liknande fordon för försäljning i Europa, justerat av svenska avgifter och andra förhållanden.

4 Kvalitetskontroll
Värderingsteamet avslutar sitt uppdrag med att kontrollera följande kritiska punkter i utvärderingen.
b) Vad är den förväntade prisutvecklingen för denna bil/modell?
c) Har värderingsteamet tillräcklig information för att göra en korrekt bedömning. D.v.s.. – privata bilar, kräver ofta en annan bedömningsprocess, och kan inte alltid bedömas. Skulle detta inträffa, kan vi avstå från att värdera bilen och kunden får ett sms om detta.
d) Vad är tidigare kundernas syn på liknande bilar.

5 Avslutning
Värderingsteamet kommer stämpla intyget. Information skickas ut via SMS, e-post och vanlig post., Sedan avslutas värderingen.
Vi värderar alla bilmärken i alla klasser - Få en värdering av din begagnade bil
Värdering via sms och email inom 24 timmar. Tjänsten inklusive sms, email och post kostar 188 euro

Vi värderar alla bilmärken i alla klasser

Copyright 2014 - Autopriser.net - UPSF OÜ - Aia tn 34 - 74306 Kehra - Estonia - Reg: 12659046